Moderne løsninger til renovering af gamle el-installationer

Ved renovering af gamle el-installationer er det muligt at opnå moderne og sikre el-løsninger til rimelige priser. Lysdæmpning og trådløs el-styring kan indbygges uden at skulle foretage større indgreb i bygningens konstruktioner. Det komfortable kan kombineres med stor frihed i indretningen ved valg af de trådløse installationer

Til større renoveringer af el-installationer kan det ikke helt undgås at skulle fræse i vægge og loft, såfremt man ønsker skjulte installationer. Der findes dog også løsninger med hule fodpaneler der kan skjule kabler, hvis man vil undgå murer- og malerarbejde efter renoveringen.

Renovering af gamle el-installationer er sund fornuft set ud fra et sikkerhedsperspektiv. Mange el-installationer er stadig i drift trods at de ikke længere er tidssvarende rent sikkerhedsmæssigt og komfortmæssigt.

I ældre huse og lejligheder findes el-installationer der er anlagt omkring århundredeskiftet. Når vi nedtager disse gamle installationer kan vi ofte konstatere at det er et held at der ikke er opstået brand.