Hvem må udføre el-eftersyn

El-eftersynet må kun udføres af autoriserede installatører eller deres ansatte, som er tilmeldt ordningen for el-eftersyn. Ordningen administreres af Sikkerhedsstyrelsen som myndighed, og det er også Sikkerhedsstyrelsen, der kommer til at stå for kontrol af ordningen.

El-eftersyn er inkl. elinstallationsrapport