SOLCELLER

Vi er certificeret til at pålime solceller på fladt tag.

Solceller er god forretning. På grund af gode skatte- og tilskudsregler kan langt de fleste tjene penge på solcelleanlæg.

Solceller kan omsætte op til ca. 20 procent af lysets energi til elektricitet.

10 kvadratmeter solceller sparer ca. 1/2 ton CO2 om året.

Effekt i kWp

Husk, at kWp aldrig er = den effekt som anlægget kommer til at yde. KWp er den maksimale effekt, som panelet kan levere, når solen står optimalt i forhold til panelet.Derfor er kWp kun et udtryk for, hvor stor en generator du får på taget.

Højere ydelse end kWp

Hvis en leverandør fortæller, at ydelsen i kWh/år er = eller højere end kWp, bør du passe på. Det kan ikke lade sig gøre i Danmark. Bed om en anlægsberegning.
Produktet
Sørg altid for at se et produktblad fra producenten. Hvis en leverandør ikke vil medsende et produktblad, kan det skyldes, at han ikke er specielt stolt af den vare, som han sælger.

Tolerance

Pas på, hvis solcellepanelerne har en tolerance som starter i minus, f.eks. -3 til + 5 %.Hvis bare ét panel har minustolerance, falder ydelsen på hele den serieforbindelse som dette panel er iblandt. Check producentens datablad.
Solcelle-paneler
Husk, at de bedste solcellepaneler ikke har minustolerance. Paneler som kun har plustolerance, er udviklet og kvalitetssikret for hvert eneste panel.

Inverter

Check, om den tilbudte inverter er at finde på Energinets liste over godkendte invertere. Se www.energinet.dk.Husk, at din inverter skal være på 2 faser, hvis dit anlæg er større end 3 kW.Et anlæg, hvor inverteren er på f.eks. 4 kW eller større og kun er på én fase, er altså ikke lovligt at installere i privat husstand.

Pris

Som med alle andre varer/produkter hænger pris og kvalitet sammen. Her er tale om en langsigtet investering.

Skygger

Hvis du har skyggepåvirkning fra skorsten, træer, flagstang eller andet, er det vigtigt, at solcellepanelerne kan opdeles i flere elektriske serier med hver sin MPP tracker i inverteren. For hver MPP tracker inverteren har, kan den styre et areal (retning eller serie), og på denne måde minimere dit tab pga. skygger.

ADVARSEL PAS PÅ!

Montering, spørg ind til, hvordan din leverandør vil montere solcellerne. Hvis han borer huller i dine tagsten, bør du passe på. Den korrekte måde er, at bruge tagkroge som går ind under tagstenene. Ansatsbolte er KUN beregnet til eternit/skiffer og ståltag. Dvs. at ansatsbolte på tegl/tagpap ødelægger dit tag.